Dynamics 365 (CRM) Users, Security Roles and Assign/Delete Views

Dynamics 365 CRM gives out of the box functionality to view a user’s security role but what if we want to view all users who have a particular security role? we might have to build query using advanced find or something else…
Another situation can be if a user have left company but owns som important views. How to share those to other(s) or delete them?
To answer these questions we wrote a little utility that will help:
1. View a user’s security roles.
2. View users a particular security role is assigned to.
3. View a user’s personal views
4. Delete a user’s personal views
5. Assign a user’s views to another user (keeping both source user and target user updated instantly)
6. Swap between source and target user updating their views windows.

To install simply download the managed solution from github DownloadLink and import to organization v9.1 and open configuration page.

Below is a screenshot of utility.

Scribe Insight “Error opening data object ” (solved). Security update for microsoft windows (KB4512517)

If anyone is experiencing this error then there can be one of the following 2 reasons.
(If error just started showing up without any change and integration has been working fine before then jump straight to option 2)

  1. Rights issue
    – Check accound running scribe services have permissions to collaborations folder and Message queues
    – Check scribeinternal dns or file dns is of type system dns not user dns
  2. Security update for microsoft windows (KB4512517)
    If integration has been working fine and error showed up then there might be this security update installed. You can uninstall the update or contact scribe for other solution.

SÅDAN IMPORTERER DU DATA TIL MICROSOFT DYNAMICS 365

Hvis du lærer dette sparer du RIGTIG meget tid……

Vi oplever jævnligt, at større mængde nyt data (fx nye firmaer) bliver tastet manuelt ind i CRM systemet. Det er en unødvendig tidsrøver, men mange vælger den løsning fordi de tror, at det er for bøvlet og svært at importere data.

”Det er kun noget, som de der IT folk kan finde ud af….”

”Det er kun 30 nye kunder – det er hurtigere at bare taste det hele ind selv”

”Sidst jeg prøvede virkede det ikke”

Men det behøver heldigvis ikke at være sådan. Det er slet ikke så besværligt – det der data import.

Læs mere

HVORFOR DIN CRM-VISNING IKKE ALTID VIRKER…..

…. Og hvad du kan gøre ved det.

Lad os bare være ærlige – om du er ny eller erfaren bruger i CRM, så lykkedes tingene ikke altid. (Jo, det driller af og til også os.)

Især visninger kan være tricky. Derfor vil vi gerne hjælpe dig på vej og dele ud af vores tricks; for vi ved godt, hvor frustrerende det er, når de ønskede resultater ikke fremkommer. Eller endnu værre….

Hvis du får forkerte resultater!

(bare rolig – hvis du slet ikke ved, hvad en CRM-visning er, så bare hæng på – det har vi en løsning til)

Lad os give dig et par eksempler på, hvor det ofte går galt:

Du opretter en visning over dine kunder i Århus, men du kan se, at du mangler nogle kunder i søgeresultaterne.

Du vælger måske her at finde dine bedste bandeord frem og supplere med et effektivt hårdt slag på din pc….. bare lige så den forstår alvoren!

Læs mere

BUTTON(RIBBON) TO CALL PLUGIN (PASS PARAMETERS AND RECEIVE RESULTS)

At some point on the roadmap of every Dynamics 365 (CRM) developer’s life, one must have wished to press a button to call a Plugin.
A combination of Custom Actions introduced in CRM 2013 and webapi introduced in CRM 2016 made this wish very easy. Developers have used different techniques to achieve the same goal e.g. creating records of dummy enttities or updating dummy fields of an entity to call plugins.
There is a smarter way to do so using Custom Actions and here is how we can do it:
Our solution consists of 4 main parts:

1. A CRM custom action with input/output parameters (it can be bound(on an entity) or unbound(global) depending on your requirements)
2. A plugin registered on the custom action (this will perform the task and will set the outpur parameter with results)
3. Script under the button: this will use webapi to call custom action sending input parameters if necessary and will receive the results as output paramters
4. Ribbon button to call the javascript function

Læs mere

USING CRM ACTIONS TO OVERCOME WORKFLOW LIMITATION OF ACCESS TO MAIN OR RELATED ENTITIES

Limitation:
One of the workflow limitations is; it does not support access to its next related entity. One can only access the main entity or the related entities but not next related entity.

Example:
we have 3 entities Account, Contact and CustomEntityA.
Account is related to Contact and Contact is related to CustomEntityA. Account is not directly related to CustomEntityA.

If we want to update a field e.g. description on CustomEntityA on update of the description of Account, or if we want to update Account’s description from CustomEntityA’s description, we cannot do it with OOB workflow. We can either write plugin/customWorkflowActivity or there is another option without coding anything which is combination of Action and Workflow.
Læs mere

DYNAMICS 365 KLIENTEN TIL MICROSOFT OUTLOOK KAN IKKE VISE CRM SIDER

I oktober 2017 er der frigivet en sikkerhedsopdatering til Microsoft Outlook, som blevet rullet ud på alle maskiner via Windows update. Sikkerhedsopdateringen har en sideeffekt, som gør at den blokerer for at CRM klienten kan få kontakt til CRM systemet. Microsoft anbefaler ikke at man fjerner opdateringen for at løse udfordringen med Dynamcis 365, men har i stedet frigivet et fix, som virker på Microsoft Outlook 2010, 2013 og 2016. I praksis det som skal gøres er, at der skal tilføjes en registreringsnøgle til registreringsdatabasen i Windows. Dette kan gøres manuelt , eller via Group Policies.

Læs mere

SIKKERHEDSOPDATERING FRA MICROSOFT

Vi har oplevet brugere af Microsoft Dynamics CRM hosted eller on-premises, hvor systemet har været uhensigtsmæssigt påvirket af sikkerhedsopdateringer fra Microsoft.
Uhensigtmæssighederne viser sig ved at Dashboard, visninger og andre elementer i Microsoft Dynamics CRM ikke virker og visuelt ser ud til at være “gået i stykker”

Vi har indtil videre oplevet problemer med 2 opdateringer:

  • Windows 10. Kb4013429. Kan påvirke Microsoft CRM 2011 + 2015, on-premises og hosted
  • Windows 8.1 – kb4012216. Kan påvirke Microsoft CRM 2011, on-premises og hosted

Læs mere

OPDATERING TIL MICROSOFT DYNAMICS 365

Microsoft har en opdatering klar til online løsning version 8.1 – Microsoft Dynamics CRM Online 2016. Opdateringen ændrer versionen til Microsoft Dynamics 365, 8.2. I kan læse mere om den nye version her. Opdateringen kan påvirke jeres nuværende tilpasninger.

I Microsoft Dynamics 365 (tidligere Microsoft Dynamics CRM) findes der et standardregelsæt for udvikling af tilpasset kode (fx. javascripts og plugins). Disse standardregler ændres med denne opdatering, således at det som tidligere har været standard, udskiftes med en ny standard og de “gamle” standardregler deaktiveres. Opdateringen kan med risiko forårsage, at tilpasninger der tidligere er lavet i jeres CRM system ikke fungerer optimalt, eller helt ophører med at fungere. Det er dog ikke alle tilpasninger, som bliver påvirket af opdateringen.

Hos Valcore vil vi gerne give vores kunder mulighed for at imødekomme opdateringen og forberede deres system, så problemer og nedetid helt undgås.

Læs mere

KNÆK CANCER

Vi har i Valcore valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med Knæk Cancer kampagnen, som afholdes i samarbejde med TV 2, lørdag d. 29. oktober 2016, fordi vi tror på budskabet, at kun hvis vi står sammen, kan vi knække cancer.

Kræft rammer hver tredje dansker og gør alle andre til pårørende. Vi kommer alle – på en eller anden måde og på et eller andet tidspunkt i vores eget liv – i berøring med kræft. En sygdom, der hver dag koster 43 danskere livet.

I dag lever ca. 256.000 danskere med en kræftdiagnose. Den gode nyhed er, at flertallet overlever kræften. Men vi vil gerne sætte barren lidt højere. Færre skal få kræft, og flere skal overleve.

En fælles indsats for at knække cancer