POWERMAILCHIMP

Forbind din Microsoft Dynamics CRM med Mailchimp via denne stærke integrationsapp.

PowerMailChimp gør det muligt at sende bulk emails fra Microsoft Dynamics 365 (CRM) og opsamle al relateret statistik direkte til CRM kontaktpersoner, kundeemner og firmaer.

Med denne løsning knyttes din MailChimp accoount sammen med CRM og derved kan du benytte dine email skabeloner skabt i MailChimp og dit data i CRM til at sende professionelle emails ud med personligt præg.

En af de store fordele ved PowerMailChimp er, at det er et modul-baseret system. Dvs. du tilvælger kun de funktioner, som du har brug for. Derved betaler du kun for det, som du rent faktisk har brug for. Det er samtidig en stor hjælp for mange brugere, at brugerfladen kun består af de funktioner, som rent faktisk benyttes. Det gør det nemmere at navigere rundt og mindsker risikoen for brugerfejl.