COVID-19: Valcore følger regeringens anbefalinger, men bibeholder fuldt aktivitetsniveau.

Coronavirus

På Statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag den 11. marts offentliggjorde regeringen en række vidtgående initiativer, som har til formål at stoppe spredningen af coronavirus. Initiativerne kommer til at omfatte store dele af den offentlige sektor, men Statsministeren kom også med en opfordring til private virksomheder om at udvise ansvarlighed og støtte op om regeringens og Sundhedsstyrelsens fælles plan for Danmark.

Som konsekvens heraf har Valcore besluttet, at alle medarbejdere skal arbejde hjemmefra, samt at fysiske møder begrænses. Som alternativ til møder anbefaler vi at anvende telefon eller videomøder.

 

Aftaler står ved magt

For kunder og forretningsforbindelser, der har mødeaftaler med Valcores medarbejdere i kalenderen, betyder det ikke, at de planlagte møder er aflyst. Man vil snarest muligt blive kontaktet direkte for at aftale nærmere om mødeform.

Valcore bibeholder fuldt aktivitetsniveau. Det betyder, at alle kundeopgaver i størst muligt omfang vil blive udført i henhold til de indgåede aftaler. Der er ene og alene tale om ændring af den lokation, hvorfra opgaven bliver løst.

I Valcore tilstræber alle medarbejdere i øvrigt at overholde myndighedernes anbefalinger om at handle ansvarligt og undlade at deltage i unødige forsamlinger, møder, ferier eller andre aktiviteter, der kan øge risikoen for smittespredning.

Er der spørgsmål til disse initiativer, så kontakt os, som du plejer.