NYE MULIGHEDER FOR SYSTEMINDSTILLINGER I DYNAMICS CRM 2015

Der er med opgraderingen til Dynamics CRM 2015 kommet flere muligheder under Systemindstillinger, så flere områder kan styres centralt og dermed gælde for alle brugere.

Nye områder der kan styres fra Systemindstillinger er blandt andre:

  • Konfigurer hurtig søgning: Giver mulighed for at angive hvilke entiteter der skal med i hurtigsøgning på tværs af entiteter. Der kan både medtages standard og custom entiteter i denne søgning. Findes under fanen Generelt. Se mere om søgning på tværs af entiteter i blog-indlægget her.
  • Aktivér Bing Kort: Vælg om der skal være mulighed for at vise kort på formularerne. Findes under fanen Generelt.
  • Angiv om brugere kan se navigationsrundvisningen: Det kan her vælge om brugerene skal se indtroduktionvideoen når de logger på CRM. Findes under fanen Generelt.

Du kan finde flere nye muligheder, ved at gennemgå de forskellige faner i Systemindstillinger.

NY OPDELING AF ADMINISTRATIONEN

Der er med den nye opgradering til Dynamics CRM 2015 blevet ændret i måden administrationen er opbygget. Det der før var samlet under Indstillinger, Administration er blevet delt i to områder; Administration og Sikkerhed.

Under Administration findes nu følgende områder:
Meddelelser, Systemindstillinger, Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, Systemmeddelelser, Yammer-konfiguration, Automatisk nummerering, Sprog, Abonnementsadministration, Ressourcer i brug og Microsoft Social Listening-konfiguration.

Under Sikkerhed findes nu de områder der har med brugere, tesmt og forskellige sikkerhedsindstillinger i CRM at gøre;
Brugere, Sikkerhedsroller, Profiler for feltsikkerhed, Placeringer, Team, Afdelinger, Hierarkisk sikekrhed og Adgangsskabeloner.