OPGRADERINGEN TIL 2013 KRÆVER EN AKTIV HANDLING FOR AT FUNGERE KORREKT!

Vi har tidligere skrevet at opgraderingen til Microsoft Dynamics CRM 2013 sker i to faser, hvor den første sker automatisk mens den anden fase kræver en aktiv handling. Vi har desværre oplevet at ikke alle kommer igennem begge skridt og derfor møder problemer i deres daglige arbejde med systemet.

Efter første fase af opgraderingen vil I opleve at der eksisterer to formularer for hvert område i systemet – den gamle (oplysninger) og den nye (fx firma).

På de gamle formularer er feltopbygning og tilpasninger fortsat som i CRM 2011, men med layout og navigation fra CRM 2013. På den nye formular findes de nye funktioner, men tilpassede felter og kode er ikke taget med. De indeholder derfor kun standardfelter og ikke jeres tilpassede felter og specifikke funktioner.

Når I arbejder i systemet mellem første og anden fase, vil I derfor opleve, at I kan skifte mellem de to formularer. Det sker via picklisten over emnefeltet, hvor oplysninger er den gamle og firma er den nye.

 

Det er ret let, at komme til at skifte mellem de to formularer og det kan give noget forvirring, da tilpassede felter findes på de gamle, men knapper og navigation er tilpasset de nye. Den nye navigationsbar i toppen er udtænk til den nye måde at arbejde på i 2013, og det kan derfor virke som om, der mangler noget i systemet –  indtil I kommer helt over.

For at få systemet til at fungere optimalt, undgå fejl og kunne benytte de nye funktioner skal følgende gøres:

  • flytning af felterne og den tilhørende kode fra gamle til nye formularer
  • deaktivering af de gamle formularer
  • tilpasning af felter på nye formularer inkl. quick create og indlejrede formularer

Få hjælp til at komme ordentligt over på version 2013 med en opgraderingsworkshop.