PRODUKTER, PRODUKTBUNDTER OG PRODUKTFAMILIER I MICROSOFT DYNAMICS CRM 2015

Med Dynamics CRM 2015 er det muligt at gruppere produkter i produktbundter og produktfamilier, så det er lettere og hurtigere for sælgeren at vælge de rette produktkombinationer og få viden om hvilke mersalgs-, krydssalgs-, erstatningsprodukter samt tilbehør der er tilgængelige, når et tilbud til en kunde laves.

 

PRODUKTER

Produkter er enkeltstående elementer (produkter, services osv) som kan være indeholdt i et produktbundt og være en del af en produktfamilie. Når et produkt oprettes kan der under fanen Yderligere oplysninger opsættes produktrelationer. En produktralation oprettes til et andet produkt hvorefter det vælges hvilken ralation der er mellem de to (mersalg, krydssalg, tilbehør eller erstatning), samt om retningen for relationen er envejs eller tovejs. Alt efter hvilken relation der er skabt mellem produkterne, vil disse blive vist som forslag under de forskellige områder når et produkt er valg på f.eks. et tilbud.

PRODUKTBUNDT

Et produktbundt er en samling af produkter som kan sælges som en ”pakke løsning”. Det giver dig f.eks. mulighed for at samle flere forskellige produkter under ét navn, så alle produkter lægges på tilbuddet som tilbudsprodukter når produktbundet vælges.

 

PRODUKTFAMILIE

Produktfamilier giver mulighed for at gruppere produkter og produktbundter i relaterede ”familier”, så det er let at se hvilke op- eller mersalgsmuligheder der findes til et valgt produkt. Når et produkt eller et produktbundt vælges på f.eks. et tilbud vises kolonnen ”Forslag” yders til højre. Ved at klikke på forslag for det enkelte produkt, vil en formular med de resterende produkter i produktfamilien kommer frem. Herfra kan du plukke de ønskede produkter for at tilføje dem til tilbuddet. I formularen der kommer op til forslag vises 4 gitre; Krydssalg, Tilbehør, Mersalg og Erstatning. Hvor produkterne i produktfamilien vises, bestemmes ved oprettelse af det enkelte produkt.

PUBLICERING AF PRODUKTER

Når du starter med at oprette produker, produktbundter og  produktfamilier skal produktfamilien publiceres før at indholdet i den kan publiceres. Derefter skal de enkelte produkter publiceres inden produktbundet, de er en del af, kan publiceres. Hvis mange produkter, bundter og familier skal publiceres er den letteste måde at aktivere på derfor at starte med at aktivere produktfamilierne, derefter tage de enkelte produkter og til sidst produktbundterne.

 

Husk at det ikke er muligt at anvende et produkt til en salgsmulighed, et tilbud eller en ordre før det er publiceret.