SPORADISKE FEJL PÅ FIRMA- OG KONTAKT-FORMULARER ”INSUFFICIENT PERMISSIONS”

Med opgraderingen af Microsoft Dynamcis CRM 2011 til 2013 har vi haft nogle brugere som er stødt på en mærkelig inkonsistent rettighedsfejl, når de forsøger at åbne deres firma- og kontakt-formularer.

 

Fejlen opstår meget sporadisk og der virker ikke til, at være noget system i, hvornår den kommer.

Et eksempel på fejlsituationen er:

  1. Brugerene har adgang til formularerne og arbejder med dem.
  2. Uden at der er ændret noget i rollerne, har brugeren pludselig ikke længere adgang til egne eller andres firmaer, men får fejlen.
  3. Systemadministrator åbner formularen for sikkerhedsrollen og gemmer uden at ændre noget. Nu har  brugeren igen adgang til formularerne.
  4. Brugerene har adgang i en periode (nogle gange en time, andre gange kortere eller længere tid) hvorefter de igen støder på fejlmeddelelsen.

Dvs. uden at ændre på noget kommer og går fejlen, for igen at dukke op. Dette er til trods for, at brugernes sikkerhedsroller har de tilstrækkelige læserettigheder på firma- og kontakt-formularer og at alle har adgang til de opgraderede formularer.

 

Problemet har vist sig at være en ændring i sikkerhedsrollerne i forbindelse med opgraderingen fra 2011 til 2013. På standardrollerne er rettigheden ”Process Configuration” blevet ændret til “Read”, men dette er ikke slået igennem på roller der er oprettet som kopier af standardroller. Anvender brugerne derfor kopier af rollerne skal denne rettighed sættes til “Read”.

 

Løsningen på problemet er derfor, at gå til Sikkerhedsroller, åbne de roller det drejer sig om, åben fanen Customization og ændre ”Process Configuration” til “Read”.