Dynamics 365 CRM update/upgrade error: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint “solution_base_dependencynode”

Recently while upgrading (import db) CRM deployment from 2016 to v9 we encountered this strange error. After trying everything including mentioned her and running short of time, we opened MS ticket and got a script to run on organisation’s DB, which actually resolved this issue.
Script actually drops foreign key constraints so should be used carefully and at your own risk.

IF OBJECT_ID(‘tempdb..#DropForeignKeysStatement’) IS NOT NULL DROP TABLE #DropForeignKeysStatement

SELECT DropStatement = ‘ALTER TABLE [dbo].[‘ + st.name + ‘] DROP CONSTRAINT [‘ + sfk.name + ‘]’
INTO #DropForeignKeysStatement
FROM sys.foreign_keys sfk
INNER JOIN sys.tables st ON sfk.parent_object_id = st.object_id
AND sfk.schema_id = st.schema_id
WHERE sfk.schema_id = schema_id(‘dbo’)

SELECT DropStatement FROM #DropForeignKeysStatement

DECLARE dropStatementCursor CURSOR FOR
(SELECT DropStatement FROM #DropForeignKeysStatement);

OPEN dropStatementCursor;

DECLARE @currentStatement NVARCHAR(max);

FETCH NEXT FROM dropStatementCursor INTO @currentStatement;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
EXEC sp_executesql @currentStatement;

FETCH NEXT FROM dropStatementCursor INTO @currentStatement;
END

CLOSE dropStatementCursor;
DEALLOCATE dropStatementCursor;

IF OBJECT_ID(‘tempdb..#DropForeignKeysStatement’) IS NOT NULL DROP TABLE #DropForeignKeysStatement

PROBLEMER MED AT EKSPORTERE?

Der er for nylig sket en ændring i opsætningen af Excel. Denne ændring, betyder at nogle brugere oplever, når man eksportere fra Microsoft Dynamics CRM til et regneark, så er regnearket blankt.

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS CRM 2016 – NYT TIL ADMINISTRATORER

CRM 2016 kommer med mange nye tiltag, som brugere og administratorer kan få gavn af. Se denne video for at få en introduktion til de nye funktioner, hvor der særligt er fokus på, hvordan det interaktive servicehub dashboard kan bruges. Du kan også tjekke denne side for en komplet guide til administratorer om CRM 2016.

Nye kontrolelementer
I CRM 2016 er der lavet nye kontrolelementer, der kan tilføjes i stedet for listevisning. Man kan fx tilføje drejeknapper, skiftere og lineære skydere. Dette giver en bedre visuel oplevelse for brugere, så de hurtigere kan indtaste og aflæse data. Se mere her.

Læs mere

CRM 2016 – HVAD ER NYT?

Microsoft Dynamics CRM er nu tilgængeligt med nye funktioner til gavn for både brugere og administratorer. Her giver vi dig en opdatering på, hvad der er nyt, og hvad man som bruger skal vide.

Sporing muligt fra alle enheder
CRM 2016 kommer bl.a. med en ny CRM-applikation til Outlook gør sporing muligt overalt – dvs. at man nu også kan spore mails fra Outlook online, Outlook på telefoner og Outlook til Mac. Man kan spore både indgående og udgående mails, oprette nye kontakter i CRM direkte fra en mail eller oprette CRM poster.

 

 

Læs mere