Information om overgangen fra Dynamics 365 for Outlook til den nye Dynamics 365 App for Outlook

Hvem og hvad vedrører denne information?

Denne information vedrører primært brugere af Dynamics 365 for Sales Online (CRM).

Dynamics 365 for Outlook, også kaldet CRM-klienten, er for CRM-online brugeres vedkommende udfaset fra Microsoft og bliver derved kun supporteret frem til 1. oktober 2020. Dynamics 365 for Outlook erstattes nu af den nye mere robuste og brugervenlige Dynamics 365 App for Outlook.

OBS: Vi gør opmærksom på, at selvom udfasningen af Dynamics 365 for Outlook kun er gældende for online brugere, så anbefaler Microsoft, at også On Premise brugere benytter sig af muligheden for at skifte til den nye Dynamics 365 App for Outlook.

 

Hvad er Dynamics 365 App for Outlook?

Den nye Dynamics 365 App for Outlook er en App, som kan hentes direkte fra CRM, og som på mange måder fungerer som Dynamics 365 for Outlook (CRM-klienten). Dog er brugerfladen anderledes. Med Dynamics 365 App for Outlook kan du:

 • Få vist oplysninger om Dynamics 365-kontakter og -kundeemner, mens du arbejder i Outlook. Du kan få vist disse oplysninger i forbindelse med en mail, et møde eller en aftale. Du kan for eksempel se telefonnumre, firmanavn, sidste og næste aktiviteter og seneste poster fra Dynamics 365.
 • Sammenkæd mailmeddelelser, møder og aftaler med en Dynamics 365-post med et enkelt klik. For eksempel kan du tilknytte en mail til et bestemt firma eller en bestemt salgsmulighed eller sag. Dynamics 365 App for Outlook understøtter også brugerdefinerede objekter.
 • Åbn Dynamics 365-poster direkte for at søge efter eller angive mere detaljerede oplysninger.
 • Tilføj et telefonopkald, en opgave- eller aftaleaktivitet i Dynamics 365.
 • Opret en ny Dynamics 365-post for ethvert objekt (posttype).
 • Tilføje mailskabeloner, videnartikler og salgsmateriale, når du opretter en mail eller arrangerer et møde.
 • Spor Outlook-kontakter i Dynamics 365.

Hvad kan du selv gøre?

Lige nu behøver du ikke at foretage dig noget, og frem til d. 1. oktober 2020 kan du være tryg ved at Microsoft fortsat vil supportere og udgive opdateringer til CRM-klienten. Herefter er det dog ikke længere tilfældet.

Ønsker du derimod at skifte til Dynamics 365 App for Outlook allerede nu så du har overblikket og kan få den nødvendige hjælp og rådgivning, anbefaler vi at du kontakter os. Så guider vi dig sikkert igennem skiftet til Dynamics 365 App for Outlook før d. 1. oktober 2020.

 

Brug for hjælp?

I Valcore vil vi naturligvis gerne imødekomme skiftet fra CRM-klienten til App’en og hjælpe vores kunder godt igennem. Derfor tilbyder vi support til at komme i gang med Dynamics 365 App for Outlook. Kontakt os på telefon 70 22 14 64 eller support@valcore.dk.

Endvidere afholder vi d. 30. april 2020 et webinar, hvor vi vil gennemgå den nye Dynamics 365 App for Outlook og guider jer til, hvordan man kommer i gang. Har du ikke mulighed for at deltage allerede på torsdag tilbyder vi webinaret en gang hver måned frem til d. 1. oktober 2020. Se en oversigt over vores planlagte webinarer her

For vores kunder med supportabonnement er webinaret gratis. Kontakt os på support@valcore.dk og få din gratis adgang.

For øvrige kunder og andre interesserede er der netop nu halv pris. Normalprisen er 498 kr. Benyt blot rabatkoden C19ALL.

Find mere information om App for Outlook her: Oversigt over Dynamics 365 App for Outlook

 

Tibco Scribe vs Kingswaysoft and where lies PowerAutomate aka MS Flow

3rd party Integration Tools for Dynamics 365

After spending several years of building integration between Dynamics 365(CRM) and other systems, we thought of comparing these two widely used 3rd party integration tools.

(Beware of the publication dates because of the innovative nature of the IT industry)

Before comparing these 2 integration tools it is worth noting Microsoft’s power automate called MS Flow before rebranding.

Power Automate

Microsoft built this cloud tool to automate the process/data flow within a system or between systems, which are either connected through CDS (common data service) or provided connectors.
For integration, this tool can be considered for the simple flow of data between systems without complex if-else scenarios

Here are some of the reasons why it is not considered an integration tool:

 • No Upsert (UpdateInsert) functionality
 • No lookup/seek functionality (one must list records and handle them)
 • No parent-child relation (difficult to process transactions)
 • The trigger-based event cannot filter on fields (update trigger cannot be restricted to certain fields)
 • Data manipulation is difficult which requires complex expressions

Beside all these limitations PowerAutomate is still a handy cloud-based tool for automatic processing of functions and simple data flow.

Enough of PowerAutomate, let’s get to our main topic of comparing Tibco Scribe and Kingswaysoft with their respective pros/cons

Tibco Scribe vs Kingswaysoft

 

SSIS_Kingswaysoft

Tibco scribe (insight/online)

Requires SQL Server integration services No SQL or SSIS required works independently
Existing SQL server with SSIS can host kingswaysoft toolkit Requires separate server for scribe insight though not for online
No queue-based integration Requires windows MSMQ (message queuing) for queue-based integration
Requires development environment with Visual Studio, SSIS and kingawaysoft_toolkit Scribe online requires no installation or dev environment setup, though Scribe insight requires full server installation
No trigger-based integration
Though toolkit has a complex EntityChanges mechanism to achieve trigger-based integration which is based on Input/output token variables and DB tables
Trigger-based integration is very easy through the provided adapter using a publisher for scribe insight (on-premise)
For Scribe Online we must generate endpoint for event-based integration and then extend the source system to send data to the endpoint to achieve trigger-based integration.
Requires experience of SSIS for complex integration scenarios No SSIS or other such experience required
No standard/persistent mechanism for error logging Very persistent and intuitive mechanism for error logging including transactional errors
Free developer edition Not free, only one month’s trial
Much Better performance especially for large datasets because of SSIS based processing Not so efficient in performance when compared to SSIS based solutions
Can be very difficult to build DTS for complex integrations which require SSIS scripting, especially if one dosn’t have SSIS experience No coding or scripting required, though sometimes one must build strong logics using DTS steps and flow operations
A small set of source/target-system dependent functions and that’s why SSIS scripting comes into play to achieve certain requirements which can be cumbersome A large set of source/target-system dependent functions at our leverage
No integration centric database Has its own integration centric database (scribe insight)
Once the development environment is set with SSIS and kingswayssoft toolkit and Visual Studio. Development of integration maps is a seamless experience Scribe online sometime is very slow and irritating with long response time especially while building integration maps and debugging, but that is not the case for Scribe insight luckily
Very difficult error tracing Very easy error tracing due to the extensive error logging built-in mechanism
Much cheaper than Scribe Costly. At least 4 times more expensive than kingswaysoft

 

Conclusion:

Tibco Scribe (insight) is great for complex integration where error tracing is very important, having no developer resources.

Kingswaysoft is great for companies with low budget for integration where error tracing is not so important and have some developer resources, though it will require more time to build integration maps.

We hope it will help someone in making the right choice and apologies if we missed something 🙂

https://flow.microsoft.com/

https://www.kingswaysoft.com/products/ssis-integration-toolkit-for-microsoft-dynamics-365

https://www.tibco.com/solutions/microsoft-dynamics-365-integration

Valcore introducerer nu CRM-webinarer som giver dig mulighed for at få udvidet dine CRM kompetencer i mindre doser.

Vi tilbyder SÆRLIGE RABATTER i disse tider, hvor Danmark er lukket ned. Vi kalder det KARANTÆNERABAT:

 • GRATIS ADGANG til alle webinarer for kunder med supportabonnement
 • 50% rabat på vores normalpris til alle andre (brug kuponkoden “C19ALL”)

Hver torsdag kl. 10.00 afholdes et webinar på maks. 2 timer, hvor vi går i dybden med et udvalgt emne i Microsoft Dynamics 365 (CRM).

Alle webinarer afholdes af vores certificerede undervisere og konsulenter og er altid LIVE. Som afslutning på webinarer, holder vi en Q&A session, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til dagens emne.

 

DIT UDBYTTE
 • Korte, specialiserede uddannelsesforløb på maks. 2 timer
 • online undervisning, som du kan tage hjemmefra eller fra din kontorplads
 • LIVE undervisning, ikke optagede sessioner
 • dybere indblik i udvalgte områder i Microsoft Dynamics 365 (CRM)
 • uddrag fra vores eksisterende kurser og uddannelsesforløb
 • afprøvet materiale der er finjusteret via vores fysiske kurser
 • du får selv mulighed for at vælge hvilke områder du har behov for at få undervisning i
 • kvalificeret undervisning fra vores certificerede undervisere og konsulenter
 • Q&A sessions, hvor du kan stille spørgsmål direkte til underviseren

 

 

Dynamics 365 (CRM) on-premise cannot login using Plugin Registration Tool or Custom App using Tooling connector.

If all of a sudden you are unable to login via PluginRegistrationTool or other apps, reason can be the recent windows security update on CRM Server.

2020-01 Cumulative Update for Windows Server 2016 for x64-based Systems (KB4534271)

Removing this update restored our connection 🙂

Information om overgangen fra den gamle Dynamics 365 webklient til Unified Interface

Hvem vedrører denne information?

Denne information vedrører primært brugere af Dynamics 365 for Sales Online.

 

Hvad er Unified Interface?

Unified Interface er udviklet af Microsoft til at give brugere af Dynamics 365 for sales Online en forbedret brugeroplevelse. Med et 100% responsivt design giver Unified Interface dig en bedre visnings- og interaktionsoplevelse uanset om du arbejder via browser, tablet eller telefon.

 

Hvad kan du selv gøre?

I september 2019 annoncerede Microsoft, at brugere af Dynamics 365 for Sales Online skal overgå fra den gamle webklient til det nye Unified Interface senest d. 1. oktober 2020.

I løbet af 2020 vil du modtage en mail fra Microsoft med emnet ”Change is coming! Automatic transition to Unified Interface”, hvor de tilbyder en planlagt overgangsdato før d. 1. oktober 2020. Du vil modtage mailen mindst 30 dage før den foreslåede dato.

 

1. Hvis du gerne vil gennemføre overgangen til Unified Interface på den foreslåede dato

Hvis du gerne vil have at overgangen skal finde sted på den foreslåede dato, skal du aktivt godkende dette for de enkelte miljøer, ved at logge på Unified Interface scheduling portal. Godkendelsen skal foretages af en bruger med rollen Global administrator eller Serviceadministrator. Overgangen gennemføres altså ikke på den foreslåede dato uden jeres godkendelse.

 

2. Hvis du gerne vil flytte datoen for overgangen til Unified Interface

Hvis du ønsker at flytte datoen for overgangen til Unified Interface skal du logge på Unified Interface scheduling portal og ændre datoen for hvert enkelt miljø. Ændring af datoen kan kun foretages af en bruger med rollen Global administrator eller Serviceadministrator.

For yderlige hjælp til dette se Ofte stillede spørgsmål: Overgang til Unified Interface.

 

3. Hvis du ikke ønsker overgangen til Unified Interface gennemført før 1. oktober 2020.

Hvis du ikke ønsker at gennemføre overgangen før sidste øjeblik, skal du ikke foretage dig noget på nuværende tidspunkt. Vær dog opmærksom på, at overgangen dermed sker automatisk d. 1. oktober 2020. Efter denne dato er det ikke længere muligt at benytte den gamle webklient.

 

Brug for hjælp?

Find mere information om overgangen til Unified Interface her: FAQ og Kontrolliste.

Det anbefales at gennemgå kontrollisten omhyggeligt for at sikre, at du er klar til overgangen til Unified Interface. Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon 70 22 14 64 eller via support@valcore.dk

Dynamics 365 CRM update/upgrade error: The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint “solution_base_dependencynode”

Recently while upgrading (import db) CRM deployment from 2016 to v9 we encountered this strange error. After trying everything including mentioned her and running short of time, we opened MS ticket and got a script to run on organisation’s DB, which actually resolved this issue.
Script actually drops foreign key constraints so should be used carefully and at your own risk.

IF OBJECT_ID(‘tempdb..#DropForeignKeysStatement’) IS NOT NULL DROP TABLE #DropForeignKeysStatement

SELECT DropStatement = ‘ALTER TABLE [dbo].[‘ + st.name + ‘] DROP CONSTRAINT [‘ + sfk.name + ‘]’
INTO #DropForeignKeysStatement
FROM sys.foreign_keys sfk
INNER JOIN sys.tables st ON sfk.parent_object_id = st.object_id
AND sfk.schema_id = st.schema_id
WHERE sfk.schema_id = schema_id(‘dbo’)

SELECT DropStatement FROM #DropForeignKeysStatement

DECLARE dropStatementCursor CURSOR FOR
(SELECT DropStatement FROM #DropForeignKeysStatement);

OPEN dropStatementCursor;

DECLARE @currentStatement NVARCHAR(max);

FETCH NEXT FROM dropStatementCursor INTO @currentStatement;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
EXEC sp_executesql @currentStatement;

FETCH NEXT FROM dropStatementCursor INTO @currentStatement;
END

CLOSE dropStatementCursor;
DEALLOCATE dropStatementCursor;

IF OBJECT_ID(‘tempdb..#DropForeignKeysStatement’) IS NOT NULL DROP TABLE #DropForeignKeysStatement

Dynamics 365(CRM) Organization Update Import Failed in perform Action Install of Solution=CustomControlsCore …

We encountered the following error while updating one of our client’s organization from 8.0 to 8.2x. Other organizations got updated without any issue but this one just won’t.

Error| Failed in perform Action Install of Solution=CustomControlsCore, FileName=CustomControls.zip, Version=8.2.9.19, Action=Install for OrgId=xxx

Since other organizations are getting updated without a problem we can imagine the issue is with the organization’s database.
After a rigorous googling and getting through a lot of org. import/update issues we fixed the problem as follows:
Problem: Our CRM base language is danish but the SQL user performing org update has default language English…
Solution: change the user’s default language to danish as is of CRM.
To find user’s default language simple open SQL_Management_Studio and under Security select properties of the user and the default language will be shown in the bottom and simply change it to one which is of CRM, or run SQL:
SELECT default_language_name
FROM sys.server_principals
WHERE name = '<user>'

To find available language name in SQL server:
SELECT name,alias FROM sys.syslanguages WHERE name = '<user>'

To set the default language for the user:
Exec sp_defaultlanguage ‘<user>’,'<languageName>’

Try updating organization from Deployment Manager and it would go smooth 🙂

Dynamics 365(CRM) on-premise huge Attachments size SQL fix (Update/Delete)

While upgrading one of our client we found huge size of database where almost 75% of the DB size was taken by the Attachments table.
Her is the sql script which is actually just updating the body field to release size occupied by large attachments. Be careful while using it as it might take several hours depending on the number of records. Batch size is set to 1000 which can be modified according to the situation. Script processes emails with no activities for more than 2 years which can be adjusted as required.

DECLARE @Count INT=1, @Total INT=0
WHILE @Count>0
BEGIN
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE dbo.Attachment
SET
Body = ‘QXR0YWNobWVudCB3YXMgYXJjaGl2ZWQgLSA5LzIwMTku’, — BASE64 for “Attachment was archived – 9/2019.”
FileSize = 34,
MimeType = ‘text/plain’,
FileName = FileName + ‘.txt’
WHERE AttachmentId in (
select TOP 1000 ATT.AttachmentId — Batchsize=1000
FROM dbo.Attachment ATT
INNER JOIN ActivityMimeAttachment AS AMA ON ATT.AttachmentId = AMA.AttachmentId
INNER JOIN Email AS EML ON EML.ActivityId = AMA.ObjectId
INNER JOIN ActivityPointer AS ACT ON EML.ActivityId = ACT.ActivityId
WHERE
AMA.ObjectTypeCode = 4202 — emails
AND ATT.FileSize > 50000
AND ACT.ModifiedOn < GETDATE() – 730 — older than 2 years
order by ATT.FileSize desc — to process larger attachments first
)
SET @Count= @@ROWCOUNT — effted rows
SET @Total = @Total + @Count
COMMIT TRANSACTION;
PRINT ‘Processed ‘ + CAST(@Total as varchar) + ‘ records.’
END

Her is the sql script to find out the top 10 tables with largest size:

select top 10 schema_name(tab.schema_id) + ‘.’ + tab.name as [table],
cast(sum(spc.used_pages * 8)/1024.00 as numeric(36, 2)) as used_mb,
cast(sum(spc.total_pages * 8)/1024.00 as numeric(36, 2)) as allocated_mb
from sys.tables tab
join sys.indexes ind
on tab.object_id = ind.object_id
join sys.partitions part
on ind.object_id = part.object_id and ind.index_id = part.index_id
join sys.allocation_units spc
on part.partition_id = spc.container_id
group by schema_name(tab.schema_id) + ‘.’ + tab.name
order by sum(spc.used_pages) desc;

Source: https://dataedo.com/kb/query/sql-server/list-10-largest-tables

Dynamics 365 2019 release wave 2. Some of long waited features in Sales and Customer Service (coming from Aug-Oct)

Following are some of the upcoming features finally coming after public voice. Though most of them are only available in unified interface.

Sales:

 • Rich text editor on non-blocking pop-up for composing emails (only on UI)
  It helps writing email with context to the record we are working on and can have multiple working drafts at same time. Add attachments, navigate between records and so on.
 • Business card scan (only on UI in US and EU regions)
  Scan business card via mobile or web.
 • Customization of opportunity close dialog box (only on UI)
  This feature was on customer’s voice for several years and is finally heard by MS :). A lot of companies created their own html webresource to achieve this.
 • Lead qualification with options of creating relevant records (only on UI)

Customer Service:

 • Knowledge management inline image enhancementUsers can directly copy, paste, and drag and drop images, or select them from File Explorer and add them to knowledge articles, instead of sourcing them from links, as is done today.

For a full list of features please visit:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2019wave2/features-ready-early-access

 

Dynamics 365 (CRM) Users, Security Roles and Assign/Delete Views

Dynamics 365 CRM gives out of the box functionality to view a user’s security role but what if we want to view all users who have a particular security role? we might have to build query using advanced find or something else…
Another situation can be if a user have left company but owns som important views. How to share those to other(s) or delete them?
To answer these questions we wrote a little utility that will help:
1. View a user’s security roles.
2. View users a particular security role is assigned to.
3. View a user’s personal views
4. Delete a user’s personal views
5. Assign a user’s views to another user (keeping both source user and target user updated instantly)
6. Swap between source and target user updating their views windows.

To install simply download the managed solution from github DownloadLink and import to organization v9.1 and open configuration page.

Below is a screenshot of utility.